Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena procesu aktywacji materiałów ligninowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni w perspektywie użycia w spojonych materiałach ściernych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

453 - 456

Book

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Presented on

X Ogólnopolskie Sympozjum : Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 21-23.06.2017, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.