Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie technik spektroskopowych w badaniu materiałów hybrydowych na bazie surowców naturalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

457 - 460

Książka

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Zaprezentowany na

X Ogólnopolskie Sympozjum : Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 21-23.06.2017, Lublin, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20