Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Urbanisation Once Again : selected case studies

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

161

ISBN

978-83-7775-499-3

Rozdziały
Thematic axes (s. 5-7)
Urban farming as a new wave in the sustainable developments in of the cities (s. 65-71)
Olympic urbanisation once again - chances taken or lost? Afterthoughts following The 2016 Olimpic Games in Rio de Janeiro (s. 73-77)
Greenery as an element of urban identity with reference to Hawler Botanicak Garden in Erbil, Kurdystan Iraq (s. 79-88)
The phenomen of diversity and the new urbanisation (s. 89-96)
Konferencja

International Scientific Conference Urbanisation Once Again, 10.12.2016, Warszawa, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20