Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa. Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

360

ISBN

978-83-66024-00-7

Rozdziały
Wprowadzenie (s. 7-8)
Ewa Pruszewicz-Sipińska dr hab. inż. arch. prof. nadzw. PP [biogram] (s. 9-85)
Sławomir Rosolski dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PP [biogram] (s. 87-143)
Tożsamość miejsca w mieście (s. 103-109)
Mieczysław Kozaczko dr inż. arch. [biogram] (s. 145-183)
Mieczysław Kozaczko (s. 153-183)
Tomasz Jastrząb dr inż. arch. [biogram] (s. 185-230)
Doświadczenia projektowe autora w kontekście współczesnych transformacji urbanistyczno-architektonicznych (s. 191-229)
Agata Bonenberg dr hab. inż. arch. [biogram] (s. 231-254)
Architektura w kulturze transnarodowej. Budowanie wizerunku miejsca w projektach Renzo Piano (s. 239-254)
Agnieszka Janowska dr inż. arch. [biogram] (s. 255-275)
Maciej Janowski dr hab. inż. arch. [biogram] (s. 261-275)
Poszukiwanie (s. 271-275)
Agata Gawlak dr inż. arch. [biogram] (s. 311-334)
Badania jakościowe w przestrzeni ogólnodostępnej szpitala - izba przyjęć (s. 317-334)
Adam Siniecki dr inż. arch. [biogram] (s. 335-360)
Architektura (po)wojskowa (s. 337-360)