Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Fire safety and electrical properties of mineral oil/synthetic ester mixtures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dielectric liquids
  • power transformers
  • oil insulation
  • safety
Data udostępnienia online

30.10.2017

Strony (od-do)

227 - 230

DOI

10.23919/ISEIM.2017.8088728

URL

https://ieeexplore.ieee.org/document/8088728/

Książka

Proceedings of 2017 International Symposium on Electrical Insulating Materials (ISEIM 2017)

Zaprezentowany na

2017 International Symposium on Electrical Insulating Materials, 11-15.09.2017, Toyohashi, Japan

Publikacja indeksowana w

WoS (15)