Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fast truck-packing of 3D boxes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Engineering Manufacturing in Production and Services

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • container packing
  • 3D-packing problem
  • heuristics
Data udostępnienia online

17.07.2018

Strony (od-do)

29 - 40

DOI

10.2478/emj-2018-0009

URL

http://www.readcube.com/articles/10.2478/emj-2018-0009

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

11 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]