Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Earth fault protection supperted with adaptive admittance criteria

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Zabezpieczenia ziemnozwarciowe wspierane funkcjami adaptacyjnymi

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • neutral point
  • earth fault
  • admittance
  • earth fault protection systems
PL
  • punkt neutralny
  • zwarcie doziemne
  • admitancja
  • elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Strony (od-do)

132 - 135

DOI

10.15199/48.2018.08.31

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]