Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ecological Chemistry and Engineering S

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 25 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • microbial ecology
  • pollution microbiology
  • microbe
  • microbe interactions
  • growth and survival bacteria
Data udostępnienia online

17.07.2018

Strony (od-do)

267 - 278

DOI

10.1515/eces-2018-0018

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,467