Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 96

ResearcherID

O-3324-2014

ORCID

0000-0003-4400-2553

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (95)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)