Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wielokryterialna ocena technologii naprowadzania na wolne miejsca parkingowe

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Multicriteria evaluation of the car park guidance system

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2018 | Tom: z. 121

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe
  • wielokryterialne wspomaganie decyzji
  • Promethee II
Strony (od-do)

399 - 410

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-121

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0