Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Study on modern technology of biomass gasification derived synthesis gases combustion process

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

237 - 237

Książka

Sučasnì problemi naukovogo zabezpečennâ energetyki : materìali XVI Mižnarodnoï naukowo-praktičnoï konferencìï aspirantìv, magìstrantìv ì studentìv m. Kiïv, 24-27 kvìtnâ 2018 roku, tom 1

Zaprezentowany na

XVI Mižnar. nauk.-prakt. konf. aspirantìv, magìstrantìv ì studentìv m. Kiïv : Sučasnì problemi naukovogo zabezpečennâ energetyki, 24-27.04.2018, Kijów, Ukraina