Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu elektrycznych sieci zasilających i instalacji niskiego napięcia

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Application of computer techniques in designing of electrical power networks and low-voltage installations

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • elektryczne sieci zasilające
  • instalacje niskiego napięcia
  • PomEl
  • projektowanie sieci elektrycznych
  • projektowanie instalacji elektrycznych
Abstract

PL Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania pakietu programów wspierających projektowanie i dobór wyposażenia obwodów sieci i instalacji elektrycznych. Trzon pakietu stanowi program, z poziomu którego można wywoływać podprogramy realizujące określone funkcje, związane z poszczególnymi etapami projektowania. W aktualnej wersji programu wykorzystano zakładki umożliwiające uruchomienie programów przedstawionych już wcześniej na Konferencjach ZKwE (dobór stacji małogabarytowych, dobór wyłączników różnicowoprądowych) oraz dołączono podprogram do sprawdzania selektywności współpracy zabezpieczeń instalacyjnych. Opracowany pakiet jest otwarty na możliwość dołączania kolejnych aplikacji i jest prostym narzędziem o charakterze zarówno dydaktycznym jak i użytkowym.

EN The article presents possibility of exploitation of a packet of programmes supporting designing and selection of power networks and electrical installations equipment. The core of the packet is a base programme for the applications related to particular stages of the designing. In the current version of the programme there are bookmarks which enable starting other programmes presented previously on ZKwE conferences (e.g. selection of compact transformer-distribution stations or residual current breakers). An application for verifying selectivity of co-operation of protective devices has been added as well. The packet is a simple tool for both didactic and utilitarian purposes and can still be upgraded by new applications.

Pages (from - to)

91 - 98

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.