Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym z wykorzystaniem koncepcji łańcucha krytycznego - aspekt identyfikacji zasobu krytycznego

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Published in

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Journal year: 2012 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

53 - 56

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.