Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Metals in wastes

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Boston, United States

Berlin, Germany

Wydawca

De Gruyter

Wydawca z listy MNiSW

Walter de Gruyter (Sciendo)

Data opublikowania

2018

Liczba stron

286

ISBN

978-3-11-054628-6

eISBN

978-3-11-054706-1

Rozdziały
Electronic wastes (s. 1-41)
Metals in wastes preface (s. 5)
Wastes generated by automotive industry - spent automotive catalysts (s. 43-80)
Rubber industry (s. 81-103)
Energy industry (s. 105-139)
Chemical and petrochemical industry (s. 181-220)
Wastes generated by mineral extraction industries (s. 221-258)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20