Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Staszak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.staszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 71

PBN ID

1709686

ResearcherID

F-9503-2014

ORCID

0000-0003-1335-4791

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=FXTzG34AAAAJ#

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (41)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS