Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Staszak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.staszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 71

ORCID

0000-0003-1335-4791

ResearcherID

F-9503-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=FXTzG34AAAAJ#

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (42)

Rozdziały (42)

Książki (5)

Rozprawa doktorska