Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Systherm D. Gazińska s.j.

Data opublikowania

2018

Liczba stron

156

ISBN

978-83-61265-13-9

Katalog

xx004324621

Rozdziały
Budynki efektywne energetycznie jako przyszłość budownictwa (s. 67-87)
Metodyka określania efektywności energetycznej budynków (s. 89-101)
Dom jako narzędzie osiągania komfortu. Wykorzystanie metody skupionych pojemności cieplnych do dynamicznej analizy strategii zarządzania energią w budynkach (s. 129-143)
Wykorzystanie programu TRANSYS do analizy termicznej instalacji ciepłej wody z kolektorami słonecznymi termicznymi (s. 145-156)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5