Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Budynki efektywne energetycznie jako przyszłość budownictwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

67 - 87

Książka

Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej

Punktacja MNiSW / rozdział

5