Processing may take a few seconds...

Article


Title

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Problemy Jakości

Journal year: 2018 | Journal number: nr 8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

12 - 18

DOI

10.15199/48.2018.8.3

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.