Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena właściwości metrologicznych laserowych głowic triangulacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

311 - 320

Book

XVII Krajowa i VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w Technikach Wytwarzania, 19-21.09.2018, Gliwice - Piekary Śląskie

Presented on

XVII Krajowa i VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w Technikach Wytwarzania, 19-21.09.2018, Gliwice - Piekary Śląskie, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.