Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Viscoplasticity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

hasło encyklopedyczne

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

31.08.2018

DOI

10.1007/978-3-662-53605-6_226-1

URL

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-662-53605-6_226-1#howtocite

Książka

Encyclopedia of Continuum Mechanics

Punktacja MNiSW / rozdział

20