Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Waste recovery of end-of-life vehicles

Artykuł

Tytuł Waste recovery of end-of-life vehicles
Autorzy

1 Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | P pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

032019-1 - 032019-10

DOI 10.1088/1757-899X/421/3/032019
URL http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/3/032019
Zaprezentowany na International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland
Licencja

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania