Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | Rocznik: 2018

Numer vol. 421
Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS