Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Podejście proeksploatacyjne w procesach powstawania pojazdów transportu publicznego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

| [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

158

ISBN

978-83-7775-494-8

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100