Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

NPM1 alternative transcripts are upregulated in acute myeloid and lymphoblastic leukemia and their expression level affects patient outcome

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
6.4 Nauki biologiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Translational Medicine

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 16 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • NPM1
  • expression
  • AML
  • ALL
  • splice variants
  • quantitative transcript analysis
Strony (od-do)

1 - 16

DOI

10.1186/s12967-018-1608-2

Uwagi

Article Number: 232

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

4,098