Processing may take a few seconds...

Article


Title

Model procesu wyboru formy łańcucha dostaw z punktu widzenia integratora łańcucha dostaw

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2018 | Journal volume: z. 120

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • łańcuch dostaw
  • forma łańcucha dostaw
  • integrator łańcucha dostaw
Pages (from - to)

87 - 92

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.