Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Model procesu wyboru formy łańcucha dostaw z punktu widzenia integratora łańcucha dostaw

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Model of the process of selecting the form of the supply chain from the perspective of supply ch ain integrator

Year of publication

2018

Chapter type

abstract

Publication language

english

Keywords
EN
  • supply chain
  • supply chain form
  • supply chain integrator
Pages (from - to)

38 - 38

Book

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka : SMART CITY - Innowacje w transporcie krokiem do miast przyszłości, Warszawa, 25-27 czerwca 2018.

Presented on

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Teoria i Praktyka: Smart City - Innowacje w transporcie krokiem do miast przyszłości, 25-27.06.2018, Warszawa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.