Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Adjustable shock absorber characteristics testing and modelling

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 421

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

022039-1 - 022039-10

DOI

10.1088/1757-899X/421/2/022039

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/2/022039/pdf

Zaprezentowany na

International Automotive Conference (KONMOT 2018), 13-14.09.2018, Kraków, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]