Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z transportem w powiatach Wielkopolski

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

13 - 14

Book

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych” 11-12 czerwca 2015, Poznań : streszczenia referatów

Presented on

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych” 11-12 czerwca 2015, Poznań, 11-12.06.2015, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.