Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Recognition and separation technique of fault sources in off‑road diesel engine based on vibroacoustic signal

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Vibration Engineering & Technologies

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • combustion process
  • direct injection diesel engine
  • vibroacoustic signal decomposition
  • diagnostic system
  • digital signal assessment
  • fault recognition and separation
  • process efficiency and monitoring
Data udostępnienia online

12.10.2018

Strony (od-do)

263 - 271

DOI

10.1007/s42417-018-0045-0

URL

http://link.springer.com/article/10.1007/s42417-018-0045-0

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

0,325