Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The value of plasticity index (IP) and liquidity index (IL) of North Polish ablation boulder clays and varved clays depending of the method of its determination

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 27 | Numer: iss. 2 (80)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

167 - 174

DOI

10.22630/PNIKS.2018.27.2.16

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]