Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Two-Scale Modelling of Reactive Powder Concrete. Part II: Numerical Simulations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Engineering Transactions

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 63 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • two-scale modelling
  • numerical homogenization
  • RPC
  • FEM
  • numerical simulations
Strony (od-do)

35 - 54

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15