Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The application of single minute exchange of die in the production process improvement

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Logistics and Transport

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 39 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lean
  • process improvement
  • single minute exchange of die
Strony (od-do)

31 - 38

DOI

10.26411/83-1734-2015-3-39-7-18

URL

http://www.logistics-and-transport.eu/artykuly/pazdziernik_2018/4_L_Konieczna_edycja_pk.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

13 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]