Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ergonomics for people with disabilities : design for accessibility

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

De Gruyter Open

Wydawca z listy MNiSW

Walter de Gruyter (Sciendo)

Data opublikowania

2018

Liczba stron

238

ISBN

978-3-11-061782-5

eISBN

978-3-11-061783-2

ISSN

2544-7610

URL

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/509326

Opublikowano w

Seria: Advances in Production Management and Ergonomics

Numer w serii

vol. 1

Rozdziały
Identification of the perceptive and motor skills in elderly people when designing a human-computer interaction (s. 163-174)
The importance of work for people with disabilities and evaluation imposed obligations of employers (s. 227-238)
Konferencja

XVIII Research-Technical International Conference: Ergonomics for People with Disabilities “Social and Occupational Activation", 21-22.11.2017, Łódź, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy