Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Identification of the perceptive and motor skills in elderly people when designing a human-computer interaction

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ergonomics of elderly people
  • human computer interaction
  • coordination of motor skills of elderly people
Strony (od-do)

163 - 174

URL

https://content.sciendo.com/view/book/9783110617832/b_9783110617832-014.xml

Książka

Ergonomics for people with disabilities : design for accessibility

Zaprezentowany na

XVIII Research-Technical International Conference: Ergonomics for People with Disabilities “Social and Occupational Activation", 21-22.11.2017, Łódź, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Punktacja MNiSW / rozdział

20