Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The importance of work for people with disabilities and evaluation imposed obligations of employers

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • a person with invalidity
  • professional activation
  • employer
  • importance of work
Strony (od-do)

227 - 238

Książka

Ergonomics for people with disabilities : design for accessibility

Zaprezentowany na

XVIII Research-Technical International Conference: Ergonomics for People with Disabilities “Social and Occupational Activation", 21-22.11.2017, Łódź, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Punktacja MNiSW / rozdział

20