Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Obliczenia DFT dla molekuł podlegających izomeryzacji i tautomeryzacji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[6.6] Nauki fizyczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

336 - 339

Książka

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Punktacja MNiSW / rozdział

20