Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena wieloletniej zmienności fizycznej i mikrobiologicznej jakości powietrza w budynku pasywnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Evaluation of long-term physical and microbiological variability of air quality in the passive house

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Instal

Rocznik: 2018 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • jakość powietrza
  • budynek
  • budynek pasywny
  • pomiary
Strony (od-do)

26 - 30

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]