Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experiment in infiltration studies as a water treatment process

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 59

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

16.10.2018

Strony (od-do)

00015-1 - 00015-4

DOI

10.1051/e3sconf/20185900015

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/34/e3sconf_ciwt2017_00015/e3sconf_ciwt2017_00015.html

Uwagi

Article Number: 00015

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Science and Technology Current Issues in Water Distribution and Treatment CIWT 2017, 31.05.2017 - 02.06.2017, Brenna, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]