Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Siarkowodór w instalacji wodociągowej - część II. Studium przypadku dla wybranego gospodarstwa jednorodzinnego w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN The presence of hydrogen sulfide in the water supply system - part II. A case study for a selected household in the Wielkopolska, Pobiedziska commune

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2018 | Numer: nr 5 (61)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • siarkowodór
  • jakość wody
  • urządzenia do usuwania siarkowodoru
Strony (od-do)

26 - 29

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]