Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Uplilnk NOMA Scheme for Wi-Fi Applications

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 64 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • 5G
  • Non-Orthogonal
  • Multiple Access (NOMA)
  • Successive Interference Cancellation (SIC)
Strony (od-do)

481 - 485

DOI

10.24425/123549

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]