Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Selecting the most efficient maintenance approach using AHP multiple criteria decision making in haditha hydro power plant

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Wybór najbardziej efektywnej strategii utrzymania w elektrowni wodnej haditha z wykorzystaniem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji AHP

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 78

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance
  • multiple criteria
  • decision making
  • AHP
Strony (od-do)

113 - 136

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.078.09

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_78_09.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]