Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of the TEVA-SPOT in designing the monitoring of water networks.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 59

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

00009-1 - 00009-4

DOI

10.1051/e3sconf/20185900009

Uwagi

Article Number: 00009

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Science and Technology Current Issues in Water Distribution and Treatment CIWT 2017, 31.05.2017 - 02.06.2017, Brenna, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]