Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Identyfikacja atutów zastosowania przetwarzania w chmurze przez małe firmy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: nr 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przetwarzanie w chmurze
  • cloud computing
  • cloud
  • chmura
  • mała firma w chmurze
EN
  • cloud
  • cloud computing
  • small enterprises in cloud
Strony (od-do)

1 - 11

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]