Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Safety of the Polish Power System : Edition 2018

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Poznań Scientific Publishers OWN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2018

Liczba stron

192

ISBN

978-83-7712-196-2

Rozdziały
Factors influencing safety of power supply for final consumers and effective actions for its improvement (s. 157-171)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0