Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Assessment of risk to work-related musculoskeletal disorders of upper limbs at welding stations

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • WRMSDs
  • risk
  • OCRA
  • checklist
Strony (od-do)

138 - 140

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2016 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2016 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 23-24.03.2016, Guimarães, Portugal