Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Numerical and experimental analyses of non-energy absorbing lighting poles

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Materials

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 38 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Ansys simulation
  • passive safety EN 12767
  • vehicle impact
Data udostępnienia online

13.12.2018

Strony (od-do)

71 - 74

DOI

10.2478/amtm-2018-0012

URL

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/amtm.2018.38.issue-1/amtm-2018-0012/amtm-2018-0012.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

10 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]