Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Fritzkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

pawel.fritzkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 87

ResearcherID

F-7873-2014

ORCID

0000-0003-1374-2364

Google Scholar

Mf8C7W0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska