Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Fritzkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

pawel.fritzkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 87

ORCID

0000-0003-1374-2364

ResearcherID

F-7873-2014

Google Scholar

Mf8C7W0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (21)

Recenzje prac dyplomowych (20)