Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Assessment of change in maintenance of railway vehicles

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zmiana
  • zarządzanie zmianą
  • utrzymanie pojazdów kolejowych
  • bezpieczeństwo
Strony (od-do)

420 - 423

DOI

10.24136/atest.2018.426

URL

http://ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/552/490

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]