Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza przyczyn niesprawności pojazdów ciężarowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Analysis of the causes of failures in trucks

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • samochody ciężarowe
  • niesprawność
  • kontrola ITD
  • niesprawności w ciężarówkach
Data udostępnienia online

18.12.2018

Strony (od-do)

115 - 120

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/490

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]