Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Static equilibrium paths of steel-concrete composite beam strengthened under load

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2018 | Numer: nr 28 (2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • strengthening
  • composite beams
  • residual stress
  • distortions
  • FEM
Data udostępnienia online

28.06.2018

Strony (od-do)

101 - 111

DOI

10.2478/ceer-2018-0022

URL

https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=179020

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]